motyw akademia1a

W związku z planowanym w terminie 11-17.08.2021 r. naborem dokumentów rekrutacyjnych i w odniesieniu do zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” § 4 pkt 8 „Dokumenty rekrutacyjne przesyłane zbiorowo (np. jedną paczką) lub dostarczane przez osoby trzecie (np. przedstawicieli firm szkoleniowych) nie będą uznawane (nie dotyczy osób niepełnosprawnych lub niedołężnych działających za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika), przypominamy, że osoba składająca dokumenty rekrutacyjnie powinna mieć możliwość potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.  

Informujemy, że wszelkie informacje związane z projektem, dokumentacją lub naborem można uzyskać pod numerem telefonu: 17 307 00 90 lub adresem e-mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zapraszamy do wzięcia udziału w I turze naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie od 11.08.2021 r. do 17.08.2021 r., ale nie dłużej niż do wpłynięcia 440 formularzy, z których maksymalnie 220 zostanie zakwalifikowanych do Projektu. Informacja o zamknięciu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www Projektu, a dokumenty rekrutacyjne, które wpłynął po zamknięciu rekrutacji, nie będą rozpatrywane (zostaną odesłane na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym).

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w okresie trwania rekrutacji do Projektu w Biurze Projektu lub w wybranym Punkcie kontaktowym w godzinach określonych w harmonogramie rekrutacji lub przesłać pocztą/kurierem. Dokumenty rekrutacyjne wysyłane pocztą lub kurierem muszą być wysłane na adres Biura Projektu, tj.: STAWIL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

Harmonogram rekrutacji:

 

Daty

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Godziny składania dokumentów rekrutacyjnych

11.08.2021 r.

 12.08.2021 r.

13.08.2021 r.

16.08.2021 r.

17.08.2021 r.

Biuro Projektu, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

7.30 – 15.30

Punkt kontaktowy dla powiatu przemyskiego grodzkiego: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

8.00 - 12.00

Punkt kontaktowy dla powiatu przemyskiego ziemskiego: ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

8.00 - 12.00

Punkt kontaktowy dla powiatu przeworskiego: Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza

8.00 - 12.00

Punkt kontaktowy dla powiatu jarosławskiego: ul. 3-go maja 12, 37-500 Jarosław

8.00 - 12.00

Punkt kontaktowy dla powiatu lubaczowskiego: ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

9.00 - 12.00

Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie można pobrać ze strony internetowej Projektu lub otrzymać w Biurze Projektu oraz w Punktach kontaktowych, na życzenie – mogą zostać wysłane pocztą.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand