motyw akademia1a

Witamy na stronie projektu "Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego"

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.09.05.00-18-0022/21 pod tytułem „Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych..

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand