motyw akademia1a

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII turze naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie od 21.08.2023 r. do 25.08.2023 r., ale nie dłużej niż do wpłynięcia 200 formularzy, z których 42 osoby zostanie zakwalifikowanych do Projektu. Informacja o zamknięciu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www Projektu, a dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą rozpatrywane (zostaną odesłane na adres wskazany w Formularzu rekrutacyjnym).

UWAGA: Operator ma prawo zakwalifikować do Projektu większą ilość osób niż w/w w przypadku, gdy zagrożona jest realizacja wskaźników Projektu lub gdy w Projekcie powstały oszczędności.

Wszystkie usługi wraz z wszystkimi egzaminami muszą być zakończone do 31.10.2023 r. 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na zaktualizowanych wzorach, dokumenty złożone na starych wzorach nie będą rozpatrywane. Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w okresie trwania rekrutacji do Projektu w Biurze Projektu lub w wybranym Punkcie Kontaktowym w godzinach określonych w harmonogramie rekrutacji lub przesłać pocztą/kurierem. Dokumenty rekrutacyjne wysyłane pocztą lub kurierem muszą być wysłane na adres Biura Projektu, tj.: STAWIL Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

Harmonogram rekrutacji:

Daty

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych

Godziny składania dokumentów rekrutacyjnych

    21.08.2023 r.

    22.08.2023 r.

    23.08.2023 r.

    24.08.2023 r.

    25.08.2023 r.

Biuro Projektu, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

9.00 – 15.30

Punkt kontaktowy dla powiatu przemyskiego grodzkiego: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

9.00 – 15.00

Punkt kontaktowy dla powiatu przemyskiego ziemskiego: ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

9.00 – 15.00

Punkt kontaktowy dla powiatu przeworskiego: Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza

9.00 – 15.00

Punkt kontaktowy dla powiatu jarosławskiego: ul. 3-go maja 12, 37-500 Jarosław

9.00 – 15.00

Punkt kontaktowy dla powiatu lubaczowskiego: ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

9.00 – 15.00

Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie można pobrać ze strony internetowej Projektu lub otrzymać w Biurze Projektu oraz w Punktach Kontaktowych, na życzenie – mogą zostać wysłane pocztą.

Jeżeli usługa ma wartość do 4000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 4,71%.

 

Informujemy, że zmianie uległ harmonogram rekrutacji. Przedstawiamy harmonogram dodatkowego naboru. Dodatkowo zostanie zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Nr tury naboru

Daty naboru dokumentów

1 (rekrutacja zakończona)

11.08.2021 r. – 17.08.2021 r.

2 (rekrutacja zakończona)

13.12.2021 r. – 17.12.2021 r.

3 (rekrutacja zakończona)

25.04.2022 r. – 29.04.2022 r.

4 (rekrutacja zakończona)

22.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

5 (rekrutacja zakończona)

12.12.2022 r. – 16.12.2022 r.

6 (rekrutacja zakończona)

30.01.2023 r. – 03.02.2023 r.

7 (rekrutacja zakończona)

03.04.2023 r. – 07.04.2023 r.

8

21.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand