motyw akademia1a

„Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.09.05.00-18-0022/21 pod tytułem „Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

ak

Wartość projektu:         7 223 260,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 6 139 771,00 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
Czas trwania: od 01.07.2021 r. do 30.11.2023 r.
Adres biura projektu:   Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów 


znaki_strona_www.png

Projekt pt. „Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 6 500 934,00 PLN w tym:

- ze środków europejskich w kwocie: 6 139 771,00 PLN

- ze środków dotacji celowej w kwocie: 361 163,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% (727 os.) osób z grupy 1816 dorosłych (osoby, które ukończyły 18 r. ż.) z terenu subregionu przemyskiego w okresie 01.07.2021 r. – 30.11.2023 r., poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (w tym kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych lub innych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) wraz z walidacją i certyfikacją.

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową stanowi 1816 osób (727 kobiet, 1089 mężczyzn) spełniających następujące kryteria:

  • osoby dorosłe (osoby, które ukończyły 18 r.ż);
  • osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu przemyskiego tj.: przemyskiego grodzkiego, przemyskiego ziemskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego lub przeworskiego;
  • osoby zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Minimum 60% grupy docelowej (tj. min. 1090 osób, w tym 436 kobiet i 654 mężczyzn) będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej.

Wsparciem w projekcie nie mogą zostać objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i pracownicy firm skierowani na szkolenia przez pracodawców.

Planowane formy wsparcia

Szkolenia/ kursy dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, wybrane samodzielnie przez Uczestnika projektu, podnoszące kwalifikacje zawodowe wraz z walidacją i certyfikacją, realizowane w systemie popytowym w formie:

  1. kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  2. kursów umiejętności zawodowych,
  3. innych kursów niż wcześniej wymienione, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Harmonogram

Upoważniony do sporządzania harmonogramu jest Personel Projektu - tel. 533177330, 173070090, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (Harmonogram  24.02.2022.pdf)Harmonogram 24.02.2022.pdf[ ]2113 kB
Download this file (Harmonogram - 05.09.2022_9.5.pdf)Harmonogram - 05.09.2022_9.5.pdf[ ]9085 kB
Download this file (Harmonogram - 08.07.2022 r..pdf)Harmonogram - 08.07.2022 r..pdf[ ]8132 kB
Download this file (Harmonogram - 13.12.2022.pdf)Harmonogram - 13.12.2022.pdf[ ]2851 kB
Download this file (Harmonogram - 24.01.2023.pdf)Harmonogram - 24.01.2023.pdf[ ]3112 kB
Download this file (Harmonogram - 25.07.2022.pdf)Harmonogram - 25.07.2022.pdf[ ]7785 kB
Download this file (Harmonogram - 31.08.2022_9.5.pdf)Harmonogram - 31.08.2022_9.5.pdf[ ]8397 kB
Download this file (Harmonogram 01.03.2022.pdf)Harmonogram 01.03.2022.pdf[ ]2201 kB
Download this file (Harmonogram 04.03.2022.pdf)Harmonogram 04.03.2022.pdf[ ]2527 kB
Download this file (Harmonogram 08.03.2022.pdf)Harmonogram 08.03.2022.pdf[ ]2065 kB
Download this file (Harmonogram 13.05.2022.pdf)Harmonogram 13.05.2022.pdf[ ]5713 kB
Download this file (Harmonogram 22.04.2022.pdf)Harmonogram 22.04.2022.pdf[ ]5327 kB
Download this file (Harmonogram 9.5 - 02.11.2022.pdf)Harmonogram 9.5 - 02.11.2022.pdf[ ]4114 kB
Download this file (Harmonogram 9.5 - 22.11.2022.pdf)Harmonogram 9.5 - 22.11.2022.pdf[ ]4517 kB
Download this file (Harmonogram 9.5 z 10.XII.2021.pdf)Harmonogram 9.5 z 10.XII.2021.pdf[ ]3143 kB
Download this file (Harmonogram 9.5 z 6.XII.2021.pdf)Harmonogram 9.5 z 6.XII.2021.pdf[ ]2954 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_ 20.10.2023.pdf)Harmonogram 9.5_ 20.10.2023.pdf[ ]764 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_ 22.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_ 22.06.2023.pdf[ ]859 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_01.09.2023.pdf)Harmonogram 9.5_01.09.2023.pdf[ ]641 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_02.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_02.06.2023.pdf[ ]948 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_02.08.2023 r.pdf)Harmonogram 9.5_02.08.2023 r.pdf[ ]817 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_03.10.2023.pdf)Harmonogram 9.5_03.10.2023.pdf[ ]726 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_05.05.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_05.05.2023 r..pdf[ ]579 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_05.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_05.06.2023.pdf[ ]925 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_06.04.2022.pdf)Harmonogram 9.5_06.04.2022.pdf[ ]4418 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_07.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_07.06.2023.pdf[ ]966 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_07.07.2023.pdf)Harmonogram 9.5_07.07.2023.pdf[ ]846 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_08.08.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_08.08.2023 r..pdf[ ]825 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_08.09.2023.pdf)Harmonogram 9.5_08.09.2023.pdf[ ]730 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_09.05.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_09.05.2023 r..pdf[ ]604 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_10.08.2023.pdf)Harmonogram 9.5_10.08.2023.pdf[ ]789 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_11.07.2023.pdf)Harmonogram 9.5_11.07.2023.pdf[ ]817 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_12.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_12.05.2023.pdf[ ]712 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_13.11.2023.pdf)Harmonogram 9.5_13.11.2023.pdf[ ]102 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_14.04.2023.pdf)Harmonogram 9.5_14.04.2023.pdf[ ]569 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_14.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_14.06.2023.pdf[ ]868 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_14.07.2023.pdf)Harmonogram 9.5_14.07.2023.pdf[ ]898 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_15.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_15.05.2023.pdf[ ]684 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_16.08.2023.pdf)Harmonogram 9.5_16.08.2023.pdf[ ]816 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_16.10.2023.pdf)Harmonogram 9.5_16.10.2023.pdf[ ]747 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_17.04.2023.pdf)Harmonogram 9.5_17.04.2023.pdf[ ]638 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_17.05.2023 r.pdf)Harmonogram 9.5_17.05.2023 r.pdf[ ]701 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_18.10.2023.pdf)Harmonogram 9.5_18.10.2023.pdf[ ]751 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_19.11.2021.pdf)Harmonogram 9.5_19.11.2021.pdf[ ]2970 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_20.04.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_20.04.2023 r..pdf[ ]719 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_20.09.2021-19.11.2021.pdf)Harmonogram 9.5_20.09.2021-19.11.2021.pdf[ ]773 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_20.09.2021-29.09.2021.pdf)Harmonogram 9.5_20.09.2021-29.09.2021.pdf[ ]455 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_20.09.2021-31.03.2022.pdf)Harmonogram 9.5_20.09.2021-31.03.2022.pdf[ ]874 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_22.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_22.05.2023.pdf[ ]739 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_22.08.2023.pdf)Harmonogram 9.5_22.08.2023.pdf[ ]859 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_22.09.2023.pdf)Harmonogram 9.5_22.09.2023.pdf[ ]771 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_24.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_24.05.2023.pdf[ ]856 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_26.04.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_26.04.2023 r..pdf[ ]689 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_26.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_26.05.2023.pdf[ ]892 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_27.09.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_27.09.2023 r..pdf[ ]893 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_27.10.2023.pdf)Harmonogram 9.5_27.10.2023.pdf[ ]559 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_28.09.2023 r..pdf)Harmonogram 9.5_28.09.2023 r..pdf[ ]979 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_29.10.2021.pdf)Harmonogram 9.5_29.10.2021.pdf[ ]1780 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_30.05.2023.pdf)Harmonogram 9.5_30.05.2023.pdf[ ]1013 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_30.06.2023.pdf)Harmonogram 9.5_30.06.2023.pdf[ ]995 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_aktualizacja 12.01.2022.pdf)Harmonogram 9.5_aktualizacja 12.01.2022.pdf[ ]2188 kB
Download this file (Harmonogram 9.5_aktualizacja.pdf)Harmonogram 9.5_aktualizacja.pdf[ ]2428 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia - 01.06.2022.pdf)Harmonogram wsparcia - 01.06.2022.pdf[ ]6134 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia 01.04.2022.pdf)Harmonogram wsparcia 01.04.2022.pdf[ ]3807 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia 05.10.2023.pdf)Harmonogram wsparcia 05.10.2023.pdf[ ]761 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia 30.06.2022.pdf)Harmonogram wsparcia 30.06.2022.pdf[ ]7064 kB
Download this file (harmonogram wsparcia 9.5_02.02.2023.pdf)harmonogram wsparcia 9.5_02.02.2023.pdf[ ]420 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia 9.5_09.10.2023.pdf)Harmonogram wsparcia 9.5_09.10.2023.pdf[ ]691 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia 9.5_31.07.2023.pdf)Harmonogram wsparcia 9.5_31.07.2023.pdf[ ]957 kB
Download this file (Harmonogram wsparcia_9.5_aktualizacja_13.04.2022.pdf)Harmonogram wsparcia_9.5_aktualizacja_13.04.2022.pdf[ ]5042 kB
Download this file (Harmonogram_03.11.2023.pdf)Harmonogram_03.11.2023.pdf[ ]95 kB
Download this file (Harmonogram_10.11.2021.pdf)Harmonogram_10.11.2021.pdf[ ]2163 kB
Download this file (Harmonogram_15.10.2021.pdf)Harmonogram_15.10.2021.pdf[ ]959 kB
Download this file (Harmonogram__9.5.pdf)Harmonogram__9.5.pdf[ ]4936 kB
Download this file (Skorygowana lista formularzy odrzuconych 9.5  II nabór..pdf)Skorygowana lista formularzy odrzuconych 9.5 II nabór..pdf[ ]155 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

I understand